کارخانه چاپ سپند آریانا

کارخانه چاپ سپند آریانا سفارش کارخانه چاپ کارتن سپند آریانا موضوع : تصفیه مخلوط فاضلاب جوهر ، چسب و نشاسته هدف : بازگشت آب به چرخه ی تولید مکان :…

ادامه خواندنکارخانه چاپ سپند آریانا

کارخانه چاپ کارتن میهن

کارخانه چاپ کارتن میهن سفارش کارخانه چاپ کارتن میهن موضوع : تصفیه پساب رنگرزی هدف : بازگشت آب به چرخه ی تولید مکان : تهران به سفارش : جناب آقای…

ادامه خواندنکارخانه چاپ کارتن میهن

کارخانه نخ زاگرس

سفارش کارخانه نخ زاگرس سفارش کارخانه نخ زاگرس موضوع : تصفیه پساب رنگرزی هدف : بازگشت آب به چرخه ی تولید مکان : اصفهان به سفارش : جناب آقای قزوینی…

ادامه خواندنکارخانه نخ زاگرس

کارخانه توکا تبریز

سفارش کارخانه نساجی و رنگرزی توکا موضوع : تصفیه پساب کارخانه رنگرزی هدف : بازگشت آب به چرخه ی تولید مکان : تبریز به سفارش : جناب آقای مینا ظرفیت…

ادامه خواندنکارخانه توکا تبریز

کارخانه کاغذ پرشین آریا

سفارش کارخانه کاغذ پرشین آریا موضوع : تصفیه پساب تولید کاغذ قهوه ای هدف : بازگشت آب به چرخه ی تولید مکان : قم به سفارش : سرکار خانم محمودی…

ادامه خواندنکارخانه کاغذ پرشین آریا

کارتن سازی سپند آریانا

سفارش کارخانه کارتن سازی سپند آریانا موضوع : تصفیه پساب مخلوط چسب و نشاسته و جوهر هدف : بازگشت آب به چرخه ی تولید مکان : هشتگرد به سفارش :…

ادامه خواندنکارتن سازی سپند آریانا

کارخانه کاغذ گلستان پرشیا

سفارش کارخانه کاغذ گلستان پرشیا موضوع : تصفیه پساب هدف : تولید کاغذ سفید ، کاهش COD و بازگشت آب به چرخه ی تولید مکان : گلستان-گرگان به سفارش :…

ادامه خواندنکارخانه کاغذ گلستان پرشیا

کارخانه کارتن سازی میهن

سفارش کارخانه کارتن سازی میهن موضوع : تصفیه مخلوط فاضلاب انسانی ، آشپزخانه ، رنگرزی ، چسب و نشاسته هدف : بازگشت آب به چرخه ی تولید مکان : تهران…

ادامه خواندنکارخانه کارتن سازی میهن